Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών δραστηριοποιείται επίσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστηρίζοντας κυρίως τη συμμετοχή νέων σε αυτά. Από το 1997 έως το 2000 μέσω των προγραμμάτων ΝΕΟΛΑΙΑ και EURO-MED υπό την αιγίδα της Νέας Γενιάς περισσότεροι από 100 Έλληνες μαθητές και φοιτητές φιλοξενήθηκαν στις χώρες:Τυνησία, Ιορδανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Τσεχία.

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς πραγματοποιήθηκαν επιπλέον τα εξής προγράμματα ανταλλαγής νέων:

  • 7-13 Νοεμβρίου 2001: «Συνάντηση Πολιτισμών» στην Πράγα (Τσεχία) σε συνεργασία με τοπική ομάδα νέων.
  • 15-30 Ιουλίου 2002: «Η Κυρία του Έλτσε» στην Segovia της Ισπανίας σε συνεργασία με την Οργάνωση Νέων Burbia .
  • 22-27 Απριλίου 2004: Οργάνωση Σεμιναρίου Δημιουργίας Επαφών (Δράση 5-Υποστηρικτικά Μέτρα) στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ».
  • 1 Μαΐου 2006: πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες νέων». Ομάδα νέων του Σ.Φ.Ε δημιούργησε πέντε διαφορετικά θεματικά φυλλάδια σε οκτώ γλώσσες με γενικό τίτλο «Προσέχω την Υγεία μου». Στην έκδοση συνέβαλλαν ο Σ.Φ.Ε, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, φαρμακευτικές και ιατρικές εταιρείες. Τα φυλλάδια διανέμονται δωρεάν  έως σήμερα σε διάφορους φορείς  μεταναστών, σχολεία και Δήμους.

Στα πλαίσια του προγράμματος EURO-MED έχει αποστείλει ομάδες Ελλήνων σε χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης για συμμετοχή στα ακόλουθα προγράμματα:

  • 4–15 Σεπτεμβρίου 2002: «Περιβάλλον και αστικές κοινωνίες». Πρόγραμμα για το περιβάλλον (Ιορδανία).
  • 23 Ιουλίου–1 Αυγούστου 2002: «Avenue: Jordan». Πρόγραμμα κατά του ρατσισμού (Ιορδανία).
  • 15-28 Ιουλίου 2003: «Η Μουσική μας ενώνει» (Τυνησία)
  • 28 Μαρτίου–4 Απριλίου 2004: «Fortune-telling Jordan». Πρόγραμμα για τους προβληματισμούς νέων για το μέλλον (Ιορδανία).

Στα πλαίσια του προγράμματος INTERCULTURALICA 2005 πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:

  • 2-9 Σεπτεμβρίου 2005: «Interculturalica 2005» τριμερές πρόγραμμα ανταλλαγής (Ρουμανία).
  • 1-11 Δεκεμβρίου 2005: Συμμετοχή στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων» στις Βρυξέλλες ως υποδειγματική συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής στα πλαίσια του «Interculturalica 2005».