Δελτίο Τύπου Εισήγησης 6/2/2017

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε.) τη  Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017
συνέχισε την τρίτη εισήγηση του  Διεθνούς  Διαπολιτισμικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου,
με ομιλήτρια την  κ. Ευφροσύνη Ευθυμιάδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σχολής Ικάρων,
με θέμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων »,
στην έδρα του παραρτήματος του  Σ.Φ.Ε Οδυσσέα Ανδρούτσου 4, Μελίσσια.

Η Αντιπρόεδρος του Σ.Φ.Ε κ. Μαρία Αραμπάνου καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους
και την ομιλήτρια κα Ευφροσύνη Ευθυμιάδου για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Ανέφερε ότι το  Διεθνές  Διαπολιτισμικό  Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι γέννημα του Σ.Φ.Ε στους σκοπούς του οποίου είναι και η δια βίου μάθηση
και κάλεσε την ομιλήτρια να παρουσιάσει το θέμα.

Ακολούθησε η ομιλία της κ. Ευφροσύνης  Ευθυμιάδου η οποία τόνισε ότι στις μέρες μας,
όλο και περισσότερο δημιουργείται η ανάγκη για την επίτευξη ενός δίαυλου διαπολιτισμικής επικοινωνίας
για να εγκαθιδρυθεί μία αρµονική συμβίωση μεταξύ των λαών. Για αυτό το λόγο,
η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης επιτρέπει να γεφυρωθούν οι πολυπολιτισμικές διαφορές σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία.
Προτείνεται μία προβληματική σε τρεις άξονες:
α. πως η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής δεξιότητας  στη γλωσσική επικοινωνία μπορεί να επιτρέψει τη  συνειδητοποίηση των πολιτισμικών συγκλίσεων αλλά και αποκλίσεων
β. με ποιο τρόπο δύναται να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική συνείδηση και  η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
γ. αν η Αναγνώριση του Άλλου σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον καλλιεργείται μέσα από τη συνεργατική μάθηση.

Ως σκοποί της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη γλωσσική επικοινωνία, προτείνονται οι εξής:
α. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών επιτρέπει στο μαθητευόμενο να συγκρίνει διαφορετικούς λαούς και κουλτούρες
β. Δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης πολύπλευρων θεμάτων που έχουν σχέση με διαφορετικούς τομείς, καθώς μπορούν να δοθούν γεωγραφικές, ιστορικές, επιστημονικές προεκτάσεις στην παιδαγωγική διαδικασία
γ. Μπορούν να αποκτηθούν τεχνικές και στρατηγικές που έχουν σχέση με άλλους τομείς της γνώσης και της καθημερινής ζωής.
Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται μια ευελιξία στην αντίδραση και στην συμπεριφορά του ατόμου αλλά και η συνείδηση του πολίτη,
που ορίζεται ως πολίτης του κόσμου, cosmopolite, δίνοντας έμφαση στις  ανθρώπινες αξίες.
Άλλωστε, ο πολιτισμός και η διαπολιτισμικότητα προάγουν την επιμόρφωση των συμμετεχόντων
δίνοντας σημαντική σπουδαιότητα σε στάσεις και συμπεριφορές που υιοθετούνται για να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην :
α. την έννοια της διαπολιτισμικής δεξιότητας στη γλωσσική επικοινωνία
β.  την ανάγκη υιοθέτησης Γλωσσικών Πολιτικών για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης
γ. την ενεργητική διδακτική προσέγγιση σε ένα πολυγλωσσικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον
με τη χρήση εκπαιδευτικών διαπολιτισμικών σεμιναρίων δίνοντας έμφαση στη συνεργατική μάθηση μέσω της διδασκαλίας εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Στο τέλος η  κα Ευφροσύνη Ευθυμιάδου απάντησε σε απορίες και ερωτήσεις.

Γραφείο Τύπου Σ.Φ.Ε