Αναστολή Λειτουργίας

Αγαπητά μας μέλη,
Το Σωματείο με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας,
θα αναστείλει τη λειτουργία του για τις επόμενες 14 ημέρες από σήμερα 11/3/2020 έως 24/3/2020 οπότε και θα γίνει επαναξιολόγηση.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι με σχεδιασμό και προφύλαξη,
όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
θα ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση.