Σεμινάρια Μελισσοκομίας για Ερασιτέχνες

Σεμινάρια Μελισσοκομίας για Ερασιτέχνες

 

Κύκλος σεμιναρίου 2 μηνών

Περιλαμβάνει τις θεματικές κατηγορίες

1. Μελισσοκομία Θεωρητικά & Πρακτικά Μαθήματα
2. Φυτολογία
3.Ανθοφορίες-Μελιτοφορίες

4.Εποχιακοί Μελισσοκομικοί Χειρισμοί

5. Ασθένειες

6. Προϊόντα Κυψέλης

7. Τυποποίηση Μελισσοκομικών Προϊόντων

Θεωρητικά Μαθήματα: Δευτέρα 17:00-20:00   &  Τετάρτη 19:00-22:00

Πρακτικά Μαθήματα: Σάββατο κατόπιν ενημέρωσης

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων : 15 Άτομα

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων: Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών, Οδ. Ανδρούτσου 4, 15127 Μελίσσια

Σύνολο ωρών σεμιναρίου : 48 ώρες Θεωρητικά Μαθήματα
& Πρακτική Εξάσκηση

Με το πέρας των σεμιναρίων δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πληροφορίες -Δηλώσεις Συμμετοχής: 698-991 5288 κ. Γρηγόρης Σιάνος,  Γραμματεία 210-8033476 & ηλεκτρονικά στο info@afan.gr.