Εισήγηση Δευτέρα 6/2/2017 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων»

6-2-17 Πρόσκληση

Παρακαλούμε κλικάρετε για να δείτε το Βιογραφικό Σημείωμα της κ.Ευφροσύνης Ευθυμιάδου ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ CV & ABSTRACT

Παρακαλούμε κλικάρετε για να δείτε την Παρουσίασης της Εισήγησης  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ