Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Στόχος μας να φέρουμε τους ανθρώπους όλου του κόσμου πιο κοντά.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

      Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών

        Association of Friendship Among Nations

Logo Λευκό .

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με έδρα την Ελλάδα (Αθήνα). Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία κορυφαίων στελεχών της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Διατηρεί παραρτήματα και συνεργάζεται με αντίστοιχες Οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τριετία και πλαισιώνεται από Επιτροπές.

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την εθελοντική οικονομική στήριξη  των μελών του.

Aρχές του Συνδέσμου είναι αυτές όπως εκφράζονται στον Καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στο Χάρτη των Παρισίων, στο Σύμφωνο της Ρώμης, στο Διεθνές Δίκαιο, στις αρχές και στις αξίες του εθελοντισμού.

Στόχοι του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών είναι:

 • Η προαγωγή και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών για την προώθηση των αξιών της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αμοιβαίου Σεβασμού.
 • Ο σεβασμός, η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών όπως και της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής .
 • Η προστασία του περιβάλλοντος, η επιδίωξη για βιώσιμη ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας.
 • Η συνεργασία με πρωτοβουλία κορυφαίων στελεχών της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής σε τομείς πολιτισμικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και η τεκμηρίωση, επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων που άπτονται αυτών των τομέων. Η δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και η στήριξη μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού.
 • Η επίδειξη αλληλεγγύης, η παροχή βοήθειας για την εκπλήρωση αναπτυξιακών στόχων και κυρίως η συμβολή στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών, αλλά και σε επείγουσες καταστάσεις φυσικών καταστροφών.
 • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων ατόμων, ομάδων ή λαών. Η κατάργηση των διακρίσεων με βάση τη φυλή, το φύλο, το θρήσκευμα ή την εθνική προέλευση. 

Μέσα για την επίτευξη των στόχων είναι:

 • Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση του πνεύματος κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης, εθελοντισμού, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων.
 • Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Πρεσβείες, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Μουσεία, Ερευνητικά και Πολιτιστικά Κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Οργανώσεις, Κοινότητες και εν γένει αξιόπιστους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγών νέων, επιστημόνων, καλλιτεχνών, δημιουργών μέσω δικτύου σε διάφορες χώρες.
 • Η οργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων, διαγωνισμών, σεμιναρίων, για θέματα που υπηρετούν τους σκοπούς του Συνδέσμου.
 • Η συνεργασία με τις Κοινότητες αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα αλλά και με Κοινότητες αποδήμων Ελλήνων.
 • Η προβολή και βράβευση προσώπων ή φορέων που διακρίνονται σε διάφορους τομείς (πολιτισμού, εκπαίδευσης, κοινωνικούς, κ.ά.).

Δράση:

 • Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών στα χρόνια λειτουργίας του έχει πραγματοποιήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις με διεθνή χαρακτήρα, ομιλίες με αντιρατσιστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προβολή ταινιών για γνωριμία με διάφορους πολιτισμούς, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες με  θέματα κοινού ενδιαφέροντος & θέματα που άλλαξαν την ιστορία των λαών.
 • Έχει εκδώσει ψηφίσματα εναντίον διακρίσεων, υπέρ της ειρήνης και υπέρ της διάσωσης και προστασίας μνημείων τα οποία ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • Συμμετέχει στη συγκέντρωση φαρμακευτικής βοήθειας προς εμπόλεμες χώρες.
 • Συμμετέχει στη συγκέντρωση ρουχισμού, βιβλίων, παιχνιδιών, γλυκών & τροφίμων για προσφορά σε χώρες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, Έλληνες, μετανάστες, πρόσφυγες, Ιδρύματα & οργανώσεις που έχουν ανάγκη βοήθειας.
 • Έχει αποστείλει ρουχισμό στο Τεπελένι, στη Βόρεια Ήπειρο.
 • Πραγματοποεί πολιτιστικές εκδηλώσεις σε Κ.Α.Π.Η, Ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας.
 • Έχει προσφέρει χρηματικό ποσό και υλική βοήθεια, από προσφορές των μελών του, στα θύματα του τσουνάμι στην Ινδονησία.
 • Έχει οργανώσει συσσίτια για τους Κούρδους πρόσφυγες της Πεντέλης.
 • Έχει συμμετάσχει σε  προγράμματα  προσφοράς εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα (σε διάφορες οικογένειες & Κοινωνικούς Οργανισμούς) καθώς και στο εξωτερικό (Ισπανία, Τσεχία, Αίγυπτο κ.α. μέσω των Ευρωπαίκών Προγραμμάτων «Νεολαία για την Ευρώπη».
 • Διαθέτει Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας (με τη συμμετοχή εθελοντών κοινωνικών λειτουργών) η οποία συμπαραστέκεται σε κάθε άτομο, οικογένεια, κοινωνικές ομάδες  ή φορέα που έχει ανάγκη  (κακοποιημένες γυναίκες, φυλακισμένους, μετανάστες, αναπήρους κλπ.). Όλες οι δράσεις καλύπτονται οικονομικά από εθελοντές της Κοινωνικής Μέριμνας & των μελών του Συνδέσμου μας.