Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, Αρ. Εγκρ. Πρωτοδικείου: 5962/97  με έδρα την Ελλάδα (Αθήνα). Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία κορυφαίων στελεχών της Πνευματικής, Πολιτιστικής και Κοινωνικής ζωής του τόπου. Διατηρεί παραρτήματα και συνεργάζεται με αντίστοιχες Οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τριετία και πλαισιώνεται από Επιτροπές.

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την εθελοντική οικονομική στήριξη των μελών & των φίλων του.

Αρχές του Συνδέσμου είναι αυτές όπως εκφράζονται στον Καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε, στην Οικουμενική

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στο Χάρτη των Παρισίων, στο Σύμφωνο

της Ρώμης, στο Διεθνές Δίκαιο, στις αρχές και στις αξίες του εθελοντισμού.