Σύνθεση εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρόεδρος : Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου, Πολιτική Επιστήμων.

2. Α” Αντιπρόεδρος:  Μαρία Αραμπάνου, Πολιτική Επιστήμων.

3.  Β” Αντιπρόεδρος: Θωμάς Γκουντής, Καθηγητής Χορού.

4. Γενική Γραμματέας:  Βιβή Μπάγιου-Μαυροπούλου, Πολιτική Επιστήμων-Διεθνολόγος.

5. Ειδική Γραμματέας: Καλλιόπη Θεοφιλίδου-Δημητράκη, Γεωπόνος.

6. Ταμίας: Μαρία Καριπίδου, Κοινωνική Λειτουργός.

7. Eιδικός Ταμίας: Λία Ρέστα-Βέκκου, Γεωπόνος.

8. Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις: Δήμητρα Καπράλου, Οικονομολόγος.

9. Τέχνη & Πολιτισμός: Τζένη Μιχαλοπούλου -Ραγκούση, Αρχιτέκτων.