Σύνθεση εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρόεδρος : Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου, Πολιτική Επιστήμων.

2. Α’ Αντιπρόεδρος:  Μαρία Καριπίδου, Κοινωνική Λειτουργός..

3.  Β’ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Γκουντής, Καθηγητής Χορού.

4. Γενική Γραμματέας:  Βιβή Μπάγιου-Μαυροπούλου, Πολιτική Επιστήμων-Διεθνολόγος.

5. Ειδική Γραμματέας: Καλλιόπη Θεοφιλίδου-Δημητράκη, Γεωπόνος.

6. Ταμίας: Μαρία Αραμπάνου, Πολιτική Επιστήμων

7. Eιδικός Ταμίας: Στέλλα Μπεκιράκη, Οικονομολόγος

8. Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις: Δήμητρα Καπράλου, Οικονομολόγος.

9. Τέχνη & Πολιτισμός: Μαριάννα Δρογώση.

Σύνθεση εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρόεδρος : Ευαγγελία Βλυσίδου-Λεονταρίδου, Πολιτική Επιστήμων.

2. Α’ Αντιπρόεδρος:  Μαρία Καριπίδου, Κοινωνική Λειτουργός..

3.  Β’ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Γκουντής, Καθηγητής Χορού.

4. Γενική Γραμματέας:  Βιβή Μπάγιου-Μαυροπούλου, Πολιτική Επιστήμων-Διεθνολόγος.

5. Ειδική Γραμματέας: Καλλιόπη Θεοφιλίδου-Δημητράκη, Γεωπόνος.

6. Ταμίας: Μαρία Αραμπάνου, Πολιτική Επιστήμων

7. Eιδικός Ταμίας: Στέλλα Μπεκιράκη, Οικονομολόγος

8. Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις: Δήμητρα Καπράλου, Οικονομολόγος.

9. Τέχνη & Πολιτισμός: Μαριάννα Δρογώση.