ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο: …………………………………………………..           Όνομα: …………………………………………………..

Όνομα Πατρός: …………………………………………..           Όνομα μητρός: ………………………………………

Αρ. Ταυτότητας/ διαβατηρίου: ……………………………………………………………………………………………

Ταχυδρομική διεύθυνση:  …………………………………………………………………………………………………..

Οδός: ……………………………………………………………..…………….…   Αριθμός: …………………..………………….

Περιοχή/ Πόλη: …………………………………………………..…………..  Ταχ. Κώδικας: ………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………………………..         Email: …………………………………………………..

Επιθυμώ να παρακολουθήσω το(τα) ακόλουθο(-α) πρόγραμμα (-τα)

1.
Σύγχρονος χορός
2. Jazz

 3. Latin

4. Oriental

5. Αργεντίνικο Τάνγκο

6. Ταραντέλλα

7. Σάλσα 

8. Καν Καν

9. Ελληνικοί χοροί

10. Χορογραφίες γάμου
11. Θεατρικό παιχνίδι

12. Κοπτική-Ραπτική (χωρίς γεωμετρία)

                                  13. Αγιογραφία

14. Χειροποίητο κόσμημα-Διακοσμητικές εφαρμογές.

15. Νέα Ελληνικά για ξένους

                                    16. Κύκλοι Φιλοσοφίας

                              17. Ξένη λογοτεχνία

                   18. Θεσμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής
Αίτηση, δύο φωτογραφίες (για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά), Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (για τους αλλοδαπούς απαιτείται Φωτοτυπία Άδειας Παραμονής).

Ο/Η Αιτών/ούσα


Παρακαλούμε κλικάρετε για να κατεβάσετε την Αίτηση Εγγραφής  Ι.Δροσοπούλου