20

Εγκρίθηκε, με έναρξη δραστηριοτήτων την 1/5/2006 , πρόγραμμα  στα πλαίσια της Δράσης 3 – Πρωτοβουλίες Νέων  με θέμα «Προσέχω την Υγεία μου».

Στόχος η δημιουργία και εκτύπωση  πολύγλωσσων φυλλαδίων ενημέρωσης για την πρόληψη νοσημάτων που θα απευθύνονται στις ομάδες με μειωμένη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.