22

Ο Σύνδεσμος Φιλίας Εθνών (Σ.Φ.Ε) κλήθηκε να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 7-11/12/2005 ως η μόνη Ελληνική Οργάνωση
που είχε συμμετοχή  σε δράση -3 Δίκτυα  και ως υποδειγματική συμμετοχή σε πρόγραμμα ανταλλαγής (Interculturalica 2005).