16

Συμμετοχή στη «Δράση 3- Δίκτυα»  με Ισπανία και Ρουμανία.

  • Το κόστος κάλυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση ( η οικονομική διαχείριση ήταν της Ισπανικής συμμετοχής).
  • Σκοπός η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους  σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.

Αποτέλεσμα

  • Η ταινία «Implikados» που χρησιμοποιείται από τη Νέα Γενιά Ισπανίας για την προώθηση του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ.